24 Eylül 2010 Cuma

“Ne de olsa insan henüz bulunması gereken bir şeydir”


Burjuva sınıfının zaferinde, inşa temeli doğru olmadığında büyük sözlerin, bizzat insani içeriklerin ne demeye geldikleri görülür. Halbuki tam da proles [proleterler] aslında sınıf olmak istemeyen yegane sınıftır; sınıf olarak pek de muhteşem olduğunu iddia etmediği gibi, ki bunu zaten iddia da edemez, her tür prolet-kültü yanlıştır ve burjuvalardan sirayet etmiştir. Bu sınıfın tek iddiası, kendisi ortadan kaldırıldığında insana ait erzak dolabının anahtarını sunacağıdır, yoksa bu dolabı yanında taşıdığı veya hatta ve hatta o dolabın kendisi olduğu değil. İnsanlığını tümüyle yitirmesiyle tam da radikal bir tarzda, bugüne dek insanî hiçbir hayatın var olmadığını, bilakis her dâim, insanları bir yerden bir yere sürü gibi sürükleyegelen ve yamultan, hem köle ve lâkin sömürücülere de çeviren sadece iktisadi bir hayatın olageldiğini öğretir. Bundan sonra ne mi gelecekti? –en azından işin ucunda bir sömürücü yok; evet, hatta bundan da beteri vuku bulacak olsa bile, böylelikle her şey sıfırlanmış olacak ve özgür insanların neye kadir oldukları veya henüz olmadıkları gün gibi ortaya çıkacak.

ERNST BLOCH

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder